Se encuentra usted aquí

Inicio » Materiales docentes » 7. Operaciones de separación » Apuntes

Operacions de Separació Multicomponent

Autores: 
A. Gómez Siurana, A. Marcilla Gomis, A. Font Escamilla
Universidad: 
Alicante

Apunts de l'assignatura d'Ampliació d'Operacions de Separació, de 5é curs de la titulació d'Enginyeria Química de la Universitat d'Alacant.  És tracta del volum 81 de la col·lecció Joan Fuster de materials docents en valencià.

Resumen: 
Els continguts inclouen qüestions relacionades amb el cálcul aproximat i rigorós d'operacions de separació de mescles multicomponents.
Total votos: 0

Comentarios

COMENTARIS DELS AUTORS:1. Errada a la pàgina 147: els valors de yi de C4 i C5 no són correctes. Els de la resta de la taula, sí.2. És important tindre en comte el comentari que es fa a la pàgina 121 relacionat amb el càlcul de la corba d'equilibri efectiva.